ผู้เข้าร่วมประชุม
ชื่อ สกุล ชื่อหน่วยงาน วัตถุประสงค์ในการร่วมงาน ประเทศ สถานะการชำระเงิน การดำเนินงาน
ชื่อ สกุล ชื่อหน่วยงาน วัตถุประสงค์ในการร่วมงาน ประเทศ สถานะการชำระเงิน การดำเนินงาน
adulsiri satcharern phetchabunrajabhatuniversity Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้วตอบรับบทความแล้ว
Adunyadet Tankaeo Doctor of Business Administration Program in Management, Faculty of Business Administration and Management, Ubon Ratchathani Rajabhat University, Thailand Oral presentation (international level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
apiwat padthavaro Pitchayabundit College Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
Arunee Nusit Pibulsongkram Rajabhat University Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
Attaporn Auita คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
Chanakan Klangwong คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
chananda sinchuen คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
Danai Lamkham pitchayabundit college Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
Dr.Laphatsawat Khlaisaeng คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Oral presentation (international level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
janejira parntup มหาวิทยาลัยราชัฏนครสวรรค์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ได้รับบทความแล้วตอบรับบทความแล้ว
kanokporn Srivichai Lampang Rajabhut University Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
kanokporn akkasinsakul Lampang Rajabhut University Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
Maneerat Wongaiyara Pitchayabundit College Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
Monrudee Hemnin Pitchayabundit College Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
Mr. Atthapol Khamsansai Lampang Rajabhat University Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
Ms.Kanjana Boonya Lampang Rajabhat University Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
Nilubon Weerotpadungpong Rajimangala University of Technology Isan Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
Outhay Sidachanh Doctor of Business Administration Program in Management, Faculty of Business Administration and Management, Ubon Ratchathani Rajabhat University, Thailand Oral presentation (international level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
Panupan Silagul Pitchayabundit College Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
Paradee Nateepitak Kasem Bundit University Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
Pissanu Labkham Phetchabun rajabhat university Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
PONGSAKORN ISLAM Kasem Bundit University Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
Primada Bualuang PCRU Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
PRUEKKDETCH TRAKULNIMNUAL Kasem Bundit University Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
Rachaneekorn Imaram Kasem Bundit University Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
rachkai Promchat วิทยาลัยกรุงธน Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
sasinapa boonpitak Rambhai Barni Rajahat University Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
Somsadee Jitjak Kasem Bundit University (Master Of Public Administation) Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
Songwut Yoothon Pitchayabundit College Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
Thanawut Phutthakham pitchayabundit college Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
Wanida Hupaka KASAM BUNDIT UNIVERSITY (MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION) Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
Wanisak Phudeethip Pitchayabundit College Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
Witsathit Somrak Rangsit University Oral presentation (international level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
กนกอร จิตจำนงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
กมลทิพย์ คำใจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
กรปภา จันทาพูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
กฤษฎา เจริญทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
กัญญา สายสิงห์เทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว รอการอัพโหลดไฟล์
กัญญารัตน์ ทองวัน การท่องเที่ยวและการโรงแรม Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
กิตติภัค ดานขุนทด วิทยาลัยพิชญบัณฑิต Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
กิติวัฒน์ กิติบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
จตุรพร แก้วเหลือง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
จักรพรรดิ์ คุ้มเวช มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
ฉัตรทวีป ยังน้อย คณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
ชนิษฐา ใจเป็ง สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้วตอบรับบทความแล้ว
ชวลิต ใจหล่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
ชาญณรงค์ คำผผล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
ฐิติพงศ์ ผึ่งเเก้ว มหาวิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
ฐิติรัตน์ แฉล้มภักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
ณฐมน ทรัพย์บุญโต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
ณัฐมล จันทร์สุวรรณ์ คณะวิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
ธนากร ภาระธัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
นภาพร ผ่องศรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
นางสาว ณัฐฐินันท์ บุญกร่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
นางสาวกรรณิกา ทองคำ มหา่วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
นางสาวเกวลิน วีระศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
นางสาวธัญชนิต ควรคิด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
นางสาวน้ำฝน เอี่ยมสูงเนิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
นางสาวปิ่นอนันต์ บุญญนรากร Lampang Rajabhat University Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
นางสาวมนัญญา ศรีบุญเรือง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
นางสาวสุนิสา เปี่ยมสุข คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (นักศึกษา) Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
นาฎนารี ปลื้มจิตร คณะวิทยาการจัดการ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้วอยู่ระหว่างพิจารณา
นายปวริศ ซุ่นห้วน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
นิศานาถ บุญปัน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
เบญจมาภรณ์ รุ่งสาง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้วตอบรับบทความแล้ว
ปราณีต ใจหนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว รอการอัพโหลดไฟล์
ผศ.ดร.ธานินทร์ ไชยเยชน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
ผศ.ดร.รัตนา สิทธิอ่วม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
ผศ.ดร.สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
พงษ์เพชร ศรีบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
พรนภา นครภักดี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
พระสุนทร วอนไลวัน พระสุนทร Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
พิชญา วงศ์ไวศยวรรณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
พิมพ์วรีย์ มณีฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
ไพโรจน์ ชัชวาลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
ภัทราพร สมเสมอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้วอยู่ระหว่างพิจารณา
มัลลิกา ทองเอม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
เมธัส ประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
รสริน จอห์นสัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
รัมย์ประภา บุญทะระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว รอการอัพโหลดไฟล์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน จรรยาศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
วิภาวดี ผกามาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
ศุภชัย ชาญวรรณกุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้วตอบรับบทความแล้ว
สกิณา แซ่เล้า มาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
สนธยา วันชัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
สิทธิชัย สง่าวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
สุกัญญา สุทธาวาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
สุภาวดี รนที มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อ.จตุพร จันทร์เพชร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อ.เจนจิรา เงินจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อ.ดร.จินดาภา ศรีสำราญ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อ.ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อ.ดร.ปาณิสรา คงปัญญา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อ.ดร.รัฐ ใจรักษ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อ.ดร.วุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อ.ธนพร รังสิกรรพุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อ.นันทกานต์ ศรีปลั่ง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อ.ปิยะนุช พรหมประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อ.ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อ.เพิ่มศักดิ์ พันธ์ุแตง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อ.มัลลิกา ภูมะธน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Oral presentation (international level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อ.วิไลพร วงษ์อินทร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อ.วีรวรรณ แจ้งโม้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อ.อุษณีย์ มากประยูร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ คำพรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อาจารย์ชุตินิษฐ์ ปานคำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อาจารย์ธนพร จนาพิระกนิฎฐ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Oral presentation (international level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้วตอบรับบทความแล้ว
อิสระพงษ์ ศิริตัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อุไรวรรณ บุญประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
เอกวิทย์ เอกวิทย์ พิมพ์ปัจฉิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
ิNantita Pancharoen Kasem Bundit University Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
์ืNuchsara Pringviriya Songkhla Rajabhat University Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว